Vývoj a výroba nových prevodoviek

Ponúkame

- čelné prevodovky
- kužeľové prevodovky
- kužeľočelné prevodovky
- šnekové prevodovky
- kužeľošnekové prevodovky
- vetvené prevodovky
- kombinované prevodovky
- ostatné špeciálne prevodovky 

 

Návrh a konštruovanie nových prevodoviek

- predbežný výpočet a návrh prevodoviek

- technická konzultácia so zákazníkom

- vypracovanie kompletnej dokumentácie v elektronickej podobe

- rozmerové a pevnostné výpočty prevodoviek podľa ČSN a DIN

- možnosť analýzy jednotlivých dielov pomocou MKP (metóda konečných prvkov)

- vypracovanie technických a dodacích predpisov