Oprava a výroba náhradných dielov

Zákazníkmi často žiadaná služba v rozsahu od bežnej opravy po celkovú rekonštrukciu.

Vykonávame opravy a rekonštrukcie, bežné aj celkové generálne opravy prevodoviek všetkých typov a typorozmerov (nielen staré Československé ale od všetkých výrobcov z celého sveta, vrátane palcových rozmerov).

Dodávame náhradné diely podľa zadania a to na základe konštrukčnej dokumentácie alebo dodanej predlohy.

Na zrekonštruované prevodovky sú poskytované štandardné záručné doby a pozáručný servis.

Po dohode je možná účasť šéfmontérov a technikov pri osádzaní prevodoviek alebo pohonu, následné odskúšanie a odovzdanie.

Pokiaľ je to technicky možné, tak na základe požiadavky zákazníka, môže mať rekonštruovaná prevodovka oproti pôvodnému prevedeniu zvýšený výkon. 

 

Opravy a rekonštrukcie prevodoviek

- demontáž prevodovky a vypracovanie kontrolného nálezu

- zaslanie kontrolného nálezu s cenovou ponukou zákazníkovi

- meranie, skreslenie a výroba všetkých dielov potrebných k oprave

- montáž a vyskúšanie prevodovky na prevádzkové otáčky

- expedícia a montáž prevodovky u zákazníka

 

 

Výroba náhradných dielov

- meranie ozubených kolies a ďalších dielov v sídle firmy alebo priamo u zákazníka

- vykonanie geometrických a pevnostných výpočtov

- vypracovanie a zaslanie cenovej ponuky

- spracovanie výkresovej dokumentácie

- výroba a dodávka náhradných dielov

- v špeciálnych prípadoch aj predaj kompletnej výkresovej dokumentácie