Realizované projekty

Ukážka z množstva:

Oprava prevodovky dopravníka štrkopieskovne (pred a po)

Oprava pohonu dopravníka štrkopieskovne.

Oprava domca na mletie gumy

Oprava pohonu malého horizontálneho guľového mlyna

Oprava pohonu veľkého horizontálneho guľového mlyna

Oprava pohonu drviča plastov

Oprava lanovkovej prevodovky (pred a po)

Oprava a osadenie prevodovky kameňolomu

Revízia a servis prevodovky podávača v kameňolome

Revízia a servis lanopásovej prevodovky

Oprava prevodovky vertikálneho guľového mlyna 

Revízia a servis prevodovky turbokompresora

Oprava prevodovky kameňolomu

Výroba frikčného kolesa kalandra na spracovanie gumy

Výroba šnekových súkolí na pohon vrát