Skladové prevodovky na odpredaj

 

Typ Parametre
UCG 125-01 i = 63; 6,1 kW
TSA 031-371-04-2 i = 180; 4kW
TS 329 90 i = 14; 0,8kW
TSA 031 303 05-1 i = 180; 7,6kW
TS 329 140/170 i = 22,5; 3kW
TSA 031 370 03-1 i = 31,5; 11,2kW
TS 329 90 i = 9; 0,75kW
DD 800/100 25kW
TSA 031 371 03-1 i = 125; 3kW
TSA 031 371 06 i = 125; 16kW
TSA 031 370 03  
TSA 031 371 08 i = 100
variátory (Bauer, TOS Znojmo)  
prevodovky na betonárske miešadlá MNB500  
šnekové prevodovky  

Aktuálne skladové zásoby sa menia - overte si prosím u nás dostupnosť Vami vybranej prevodovky. 

Možnosť upraviť na požadovaný prevodový pomer.

Množstvo náhradných dielov (skríň, ozubení, odvetravakov, ...)