Revízie a servis

Naši kvalifikovaní pracovníci Vám zabezpečia kompletnú servisnú činnosť potrebnú pri montáži a následnú plynulú prevádzku prevodových zariadení a pohonov. Servisná činnosť je vykonávaná zväčša v dobe plánovaných odstávok, havárií prevodoviek alebo celých pohonov.

Montáž – zahŕňa montáž a ustavenie nových a opravených prevodoviek, vrátane ustavenia pohonu a odovzdanie zákazníkovi. Samozrejmosťou je účasť šéfmontéra pri uvedení pohonu do prevádzky.

Servis – vykonávanie pravidelných kontrol technického stavu prevodoviek, potrebné diagnostické merania a vypracovanie technickej správy s návrhom ďalšieho postupu.

Opravy – určenie a zaistenie optimálneho postupu pri plánovaných ako aj neplánovaných opravách prevodoviek.

Rekonštrukcia – prevodoviek v požadovanom rozsahu priamo u zákazníka, napríklad v dobe odstávky, alebo vo vlastných priestoroch v sídle firmy. Predpokladom je včasná dodávka potrebných náhradných dielov k danej rekonštrukcii.