Drviče

 

Stoje pre priemysel

Drvič maloformátový

 

- drvenie malých tvrdých materiálov

- pevná vzdialenosť valcov

- vhodné pre širokú škálu použitia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Drvič stredná veľkosť 

 

- drvenie stredne veľkých tvrdých materiálov

- pevná vzdialenosť valcov

- vhodné pre širokú škálu použitia

 

 

 

 

 

 

 

 

Stoje pre drevospracujúci priemysel

 

Drvič kôry 

Horizontálne drviče s vibračným dopravníkom

Vertikálny drvič s hydraulicky posuvnou násypkou

     

Vertikálny drvič s hydraulickým prítlakom

Vertikálny drvič s hydraulickým prítlakom